Available courses

Kurs jest przygotowany w ramach oferty doskonalenia nauczycieli - oferta uzupełniająca 2024 

Składa się z 2 części:

W pierwszej części szkolenia e-learningowego na platformie Google Meet zostaną zaprezentowane i przekazane podstawowe informacje o konieczności instalacji niezbędnych aplikacji, które posłużą uczestnikom do realizacji postawionych celów.

Cel drugiej – warsztatowej, realizowanej na platformie https://moodle.zcdn.edu.pl, to indywidualna praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, która będzie polegała na opracowaniu przez uczestników multimedialnych materiałów dydaktycznych (ebooków, interaktywnych krzyżówek lub utworzenia fascynujących historii z nagraniem narracji wraz z dodaniem tytułu i muzyki w tle), z możliwością udostępnienia ich na wiele sposobów.

Szkolenie będzie trwało od 5 do 23 marca 2024 r. 

Efektem finalnym powinno być zaprezentowanie przez uczestników swoich opracowań na platformie moodle oraz ich ewentualna publikacja w OSE lub ZPE.

Każdy z uczestników szkolenia wykona przynajmniej jedną pracę w wybranej przez siebie aplikacji - preferowana Calibre.

Prowadzący opracował i udostępnia uczestnikom wszystkie niezbędne instrukcje oraz możliwości korzystania z konsultacji pod linkiem: ZCDN - I/G/20 Tworzymy przedmiotowe e-booki wspomagające pracę nauczyciela i rozwój ucznia

lub z Cz@t  na stronie kursu - platforma moodle.

Kurs jest przygotowany w ramach oferty doskonalenia nauczycieli - Wakacje z ZCDN-em 2023

Składa się z 2 części:

W pierwszej części szkolenia e-learningowego na platformie Korbank zostaną zaprezentowane i przekazane podstawowe informacje o konieczności instalacji niezbędnych aplikacji, które posłużą uczestnikom do realizacji postawionych celów.

Cel drugiej – warsztatowej, realizowanej na platformie https://moodle.zcdn.edu.pl, to indywidualna praca pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, która będzie polegała na opracowaniu przez uczestników multimedialnych materiałów dydaktycznych (ebooków, interaktywnych krzyżówek lub utworzenia fascynujących historii z nagraniem narracji wraz z dodaniem tytułu i muzyki w tle, z możliwością udostępnienia ich na wiele sposobów.

Szkolenie będzie trwało od 21 do 24 lutego. 

Efektem finalnym powinno być zaprezentowanie przez uczestników swoich opracowań oraz ich ewentualna publikacja w OSE lub ZPE.

Każdy z uczestników szkolenia wykona przynajmniej jedna pracę w wybranej przez siebie aplikacji.

Prowadzący opracował i udostępnia uczestnikom wszystkie niezbędne instrukcje oraz możliwości korzystania z konsultacji pod linkiem: https://zcdn.akademia.korbank.pl/wza-nrt-uax

lub z Cz@t  na stronie kursu - platforma moodle.